LOC

Limburgs Oncologisch Centrum

Toekomst

Laatste wijziging: 01 maart 2022

De evolutie van de bestralingsapparatuur is het voorbije decennium razendsnel verlopen. Het uiteindelijke doel is een optimale bestraling van het kwaadaardig gezwel (in vakjargon het doelvolume genoemd) met een maximale sparing van de gezonde weefsels.

 

Bestraling en beeldvorming

Enerzijds zijn er nieuwe concepten van bestralingstoestellen op de markt verschenen; anderzijds is precisiebestraling mogelijk geworden door de integratie van beeldvorming binnen radiotherapie. Zo kunnen zowel CT-, MRI- als PET-beelden bij de planning van bestralingen aangewend worden.
Gecombineerde toestellen zoals  CT-simulatoren, PET-CT-simulatoren en binnenkort ook MRI-simulatoren veroveren de markt.


Naast de conventionele bestralingstoestellen werden o.a. Tomotherapie  (combinatie van CT-scan en versneller) en Cyberknife (versneller met beweegbare robotarm) ontworpen. De conventionele toestellen kunnen bovendien uitgerust worden met toebehoren voor precisiebestralingen: veldcontrolesystemen zoals OBI, Rapid ARC.


Momenteel is één toestel binnen het LOC uitgerust met Rapid Arc. Het is de bedoeling om snel een tweede toestel hiermee uit te rusten, zodat deze techniek op beide campussen aangeboden kan worden.

 

Nieuwe bestralingstechnieken

Extracraniële stereotaxie

De technieken van stereotactische hersenbestralingen kunnen ook toegepast worden bij kleine letsels buiten de schedel – bijvoorbeeld in het geval van een beperkt aantal of solitaire lever- of longmetastasen.


De minimale belasting (niet-invasief) voor de patiënt is zeker een voordeel van deze bestraling. Een probleem is echter wel dat men moet zorgen voor een stabiele reproduceerbare houding van de patiënt, vaak in combinatie met ‘Image Guided Radiotherapy’ (zie boven IMRT). Hiervoor werden speciale immobilisatiehulpmiddelen ontwikkeld.


In de toekomst verwachten we een belangrijke toename van deze bestralingsindicaties. Onder meer dankzij de nieuwe antikankerbehandelingen kunnen vele patiënten gedurende jaren behandeld worden. Daarbij treden er in de loop van het ziekteproces beperkte hinderlijke metastasen op.

 

Verdere evoluties

Ondertussen moeten we de evoluties binnen radiotherapie op de voet volgen, zodat we de Limburgse patiënt een optimale behandeling kunnen blijven aanbieden.


Dit is een moeilijke evenwichtsoefening tussen het spectaculaire aanbod op de markt en de budgettaire mogelijkheden. Door de snelle technologische evolutie zijn de budgetten voor radiotherapie immers ontoereikend geworden. Een bestralingstoestel - met alles erop en eraan - kost al vlug 2.5 tot 3 miljoen euro.  Afschrijvingen gebeuren traditioneel over 10 jaar, met daarbij jaarlijkse onderhoudscontracten tussen 7 en 10% van de aankoopprijs.

 

Samenwerking

Het LOC is betrokken bij verschillende regionale en internationale projecten

  • Samenwerking met UZ Leuven via het ziekenhuisnetwerk KULeuven.
  • Samenwerking met UHasselt via o.a. een wetenschappelijke oncologische cluster. Bachelorstudenten kunnen stage lopen op de afdeling. Het LOC verzorgt een deel van de opleiding Radioprotectie.
  • Samenwerking met XIOS Hogeschool. Deze samenwerking vindt plaats op 2 gebieden:
    • het ter beschikking stellen van de faciliteiten stralingsfysica van het LOC voor toegepast Masteronderzoek
    • BELdART (Belgian dosimetry Audits in RadioTherapy) project met betrekking tot dosimetrie-audits van de Belgische Radiotherapie-instellingen
  • Partner in diverse Interreg-projecten.

 

Participatie in onderricht

  • Oncology Clinics voor oncologieverpleegkundigen in de provincie Limburg
  • Postgraduaat Oncologische Zorg (PHL)

De artsenassociatie LOC organiseert halfjaarlijkse wetenschappelijke symposia.